Page 1 of 1

Dat Kan Dus Blijkbaar Ook

PostPosted: Sun Jan 19, 2020 1:57 am
by EulaliaK
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de trendvloeren.nl klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.